REGLAMENT

El 4tr. Circuit a Peu Safor-Valldigna és el resultat de la unió dels organitzadors d’algunes de les proves d’atletisme popular que estaven fent-se altres anys a La Safor i a la Valldigna. Organitzen i col•laboren en el Circuit els Clubs de Correr i els Ajuntaments de les poblacions que seguidament es relacionen. I amb la col•laboració de diferents empreses de la comarca.

El Circuit estarà composat per 16 proves amb el següent calendari:

06/07/2019 - XVI VOLTA A PEU A XERESA

12/07/2019 - VIII VOLTA A PEU A ADOR

25/07/2019 - XXX VOLTA A PEU A SIMAT

10/08/2019 - XII VOLTA-CROSS A BARX

22/08/2019 - XXV CORREGUDA POPULAR A ALMOINES

14/09/2019 - VI CURSA POPULAR A BELLREGUARD

21/09/2019 - XII VOLTA A PEU A L’ALQUERIA DE LA COMTESSA

28/10/2019 - XII VOLTA A PEU VILLALONGA

09/10/2019 - IX GRAN FONS CIUTAT D’OLIVA

20/10/2019 - VII CURSA POPULAR A DAIMÚS

03/11/2019 - XXI CURSA POPULAR A PEU A RÒTOVA

17/11/2019 - VI VOLTA A PEU A BENIFLÀ

24/11/2019 - IX CURSA POPULAR A BENIARJÓ

15/12/2019 - XIX CURSA POPULAR PENYA REAL

26/01/2020 - XI VOLTA A PEU A PALMERA

09/02/2020 - XIII VOLTA A PEU A BENIRREDRÀ

ART.1 – PARTICIPACIÓ

Podran participar totes les persones majors de 18 anys, que s’hagen inscrit correctament en temps i forma.

ART.2 – INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a la pàgina web del Circuit: http://www.circuitsaforvalldigna.com o a http://www.crono4sports.es 2.1.- Inscripció conjunta reduïda al Circuit. Hi haurà una quota reduïda d’inscripció de 30 euros fins el 31 de maig i una quota ordinària de 35 euros des del 1 de juny fins el 11 de setembre, que donarà dret a participar en les 16 proves que conformen el Circuit. Aquesta inscripció es podrà realitzar des d’el 1 de maig de 2019 fins les 14:00 del 11 de setembre. Les inscripcions conjuntes al Circuit es tancaran a les 14 hores de tres dies abans de cadascuna de les 6 primeres curses. 2.2.- La quota per aquells corredor@s amb mobilitat reduïda que vulguen fer el Circuit, també serà un preu especial i deuran comunicar-ho per escrit a l’Organització del Circuit.

ART.3 – CONTROL DE PARTICIPACIÓ

Les curses que conformen el Circuit estaran controlades mitjançant amb xip electrònic, aquest anirà adherit al dorsal per als participants inscrits a tot el circuit i al peu en el cas dels participants inscrits cursa a cursa. El dorsal deurà anar desplegat i correctament subjecte al pit de cada participant. A la recta d’arribada de cada cursa, dos jutges del Circuit, demanaran a tots els participants que porten el dorsal visible a la part davantera i podran expulsar de la cursa a tots aquells que no ho facen, així com si detecten qualsevol suplantació d’identitat.

ART.4 – ARREPLEGADA DE DORSALS

Els corredors inscrits al Circuit podran arreplegar el dorsal-xip en les 6 primeres curses puntuables del Circuit (del 6 de juliol fins el 14 de setembre a Xeresa, Ador, Simat de la Valldigna Barx, Almoines i Bellreguard). Passada aquesta data, ja no s’arreplegarà cap dorsal ni xip. En totes les curses serà imprescindible per a arreplegar el dorsal i el xip mostrar el DNI, ja siguen inscrits al Circuit com a carrera a carrera. Els participants hauràn de mantindre el mateix dorsal i xip durant tot el Circuit. Aquell corredor que perda o trenque el dorsal-xip i desitge aconseguir un altre haurà d’abonar 5 euros. Els duplicats es podran sol•licitar fins les 14:00 h. del divendres abans de cada prova. Els inscrits cursa a cursa hauran de retornar el xip al finalitzar cada carrera.

ART.5 – SISTEMA DE PUNTUACIÓ DEL CIRCUIT

Puntuaran tots els participants del Circuit, siga quina siga la seua categoria (de Juniors fins Veterans F) sempre que estiguen inscrits en el Circuit. El sistema de puntuació serà Per Punts Creixents corresponent a la posició. El participant que finalitze en primer lloc tindrà 1 punt, el participant que acabe en segon lloc tindrà 2 punts, i així sucessivament… Qui no participe o finalitze una prova rebrà 0 punts, no contabilitzant-se aquesta prova per a la classificació final del Circuit. En el supòsit que alguna de les proves del Circuit s’haguera de suspendre (No aplaçar) per causes de força major, aquesta prova deixaria de ser puntuable en la present edició del Circuit, per la qual cosa la puntuació passaria a obtenir-se de les 10 millors proves en compte de 11.  

ART.6 – CATEGORIES
Les categories del I Circuit Safor-Valldigna, tenint en compte l’any natural que es fa la inscripció, queden establertes de la següent manera:
 • JUNIOR nascuts 2000 – 2001
 • SENIOR nascuts 1985 – 1999
 • VETERANS A nascuts 1980– 1984
 • VETERANS B nascuts 1975 – 1979
 • VETERANS C nascuts 1970 – 1974
 • VETERANS D nascuts 1965 – 1969
 • VETERANS E nascuts 1960 – 1964
 • VETERANS F nascuts 1959 ó abans
Aquestes categories seran tant masculines com femenines.

ART.7 – CLASSIFICACIONS
En cada carrera puntuable hi haurà diferents classificacions del Circuit:
 • • General Masculina i General Femenina: puntuaran els millors 11 resultats de cada atleta segons el seu sexe.
 • • General per Categories: puntuaran els 11 millors resultats de cada atleta segons la seua categoria.
 • • General de clubs masculina: puntuaran els millors 11 resultats de cada club. Puntuaran els 6 primers membres de cada Club, sempre que…
 • 1. Estiguen inscrits al tot el Circuit Safor-Valldigna.
 • 2. Comptarà com a Club d’orige el mencionat a la inscripció.
 • 3. No podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit.
 • 4. Només es permetrà el canvi de Club quan el corredor passe a ser Independent.
 • 5. Els punts acumulats fins la data del canvi es conservaran pel Club d’orige.
 • • General de clubs femenina: puntuaran els millors 11 resultats de cada club. Puntuaran les 3 primeres membres de cada Club, sempre que…
 • 6. Estiguen inscrites al tot el Circuit Safor-Valldigna.
 • 7. Comptarà com a Club d’orige el mencionat a la inscripció.
 • 8. No podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit.
 • 9. Només es permetrà el canvi de Club quan la corredora passe a ser Independent.
 • 10. Els punts acumulats fins la data del canvi es conservaran pel Club d’orige.

ART.8 – DESQUALIFICACIONS
ART.8.1 –La Comissió de Jutges de cada carrera estarà formada per 4 persones:
 • • Dos membres del Circuit
 • • Un membre de la Cursa
 • • Un membre del Cronometratge
I seran els que decidiran in situ en la major transparència i brevetat possible la resolució de qualsevol conflicte.
ART.8.2 – Podrà ser motiu de desqualificació el fet de córrer amb el dorsal o el xip d’un altre corredor, no comptant, per tant, la prova com a disputada. En este cas, ambdós participants quedaran desqualificats del Circuit. Es perdrà el dret al regal obsequi del Circuit, així com a les diferents classificacions i trofeus. L’exclusió del Circuit suposa la pèrdua de drets adquirits per a futures edicions.
ART.8.3 – Podrà ser motiu de desqualificació córrer sense dorsal, sense xip, portar-lo en un lloc no visible, o córrer amb un dorsal no facilitat per l’Organització. A la recta d’arribada de cada cursa, dos jutges del Circuit, demanaran a tots els participants que porten el dorsal visible a la part davantera i podran expulsar de la cursa a tots aquells que no ho facen, així com si detecten qualsevol suplantació d’identitat.
ART.8.4 – No completar la totalitat del recorregut marcat per l’Organització.
ART.8.5 – Facilitar dades personals alterades o incompletes en la inscripció.
ART.8.6 – L’Organització es reserva la facultat d’impedir la participació en pròximes edicions, i la possibilitat de transmetre informació als organitzadors de les prove vinculades al Circuit, perquè actuen en conseqüència, sempre que es comprove qualsevol irregularitat comesa per algun corredor, com la falsificació de dades, categories, no completar el recorregut, participar amb dorsal o xip d’un altre corredor, etc.
ART.8.7 – Rebre ajudes externes per completar la prova. No es considera ajuda externa la suplementació sòlida o líquida. Es considera ajuda, rebre impuls per part d’altres o remolcar-se de forma continuada en el temps i/o la distància. L’ajuda haurà de suposar-se amb una força suficient com per a alterar la velocitat de marxa. El Comité de Jutges serà el responsable de valorar si l’ajuda ha sigut suficient per alterar el resultat final de la prova.
Tot atleta que no complisca el Reglament de cada prova o el Reglament del Circuit, podrà ser desqualificat per l’Organització i, per tant, no sumarà els punts que li pertoquen pel lloc d’arribada, ni comptarà la prova com a disputada.

ART.9 – DESEMPAT

En cas d’empat prevaldrà aquell participant que haja disputat mes proves puntuables del Circuit. Cas de continuar l’empat aquell que haja obtés millors posicions.

ART.10 – RESOLUCIÓ DE DUBTES

En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

ART.11 – TROFEUS
Per a obtindre els guanyadors finals es sumaran els 11 millors resultats de les proves puntuables disputades, amb un mínim de 11 proves.
 • • Trofeus General Masculina i Femenina als 3 participants que sumen menor nombre de punts en la classificació general femenina i masculina.
 • • Trofeus per Categories als 3 primers classificats de cada categoria, des de Juniors fins Veterans F.
 • • Trofeu per Clubs als 3 primers Clubs classificats, tenint en compte els 11 millors resultats.
  • Els trofeus podran ser acumulatius i els trofeus com a Local estaran regulats pel Reglament Local de cada una de les 16 curses.

   ART.12 – ENTREGA D’OBSEQUIS

   Els obsequis del Circuit s’entregaran en la Gala que tindrà lloc una vegada finalitzat el Circuit. Tindran obsequi especial del circuit tots els participants que finalitzen 11 de les 16 proves puntuables, siga quina siga la seua categoria. Els trofeus dels guanyadors del Circuit s’entregaran en la Gala final del Circuit.

   ART.13 – SEGURETAT EN LA PROVA

   L’ Organització dotarà a cada cursa del servei mèdic durant la competició, així com el trasllat en ambulància fins l’hospital, en cas necessari. L’Organització està coberta per la assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents esportius. No estarà permés córrer amb carret de xiquets, ni tampoc acompanyat de gossos i/o mascotes.

   ART.14 – ASSEGURANÇA

   En el pagament de la quota d’inscripció els/les corredors/es tenen cobertes les garanties i capitals assegurats que estableix el Reial Decret 849/1993

   ART.15 – RECLAMACIONS

   Les reclamacions es faran per escrit i previ pagament de 60 euros. Les reclamacions sobre les classificacions del Circuit seran tractades pel Comité de Jutges del Circuit, format per un membre representant de cada una de les 16 proves. Finalitzada la prova es disposarà de mig hora després per a presentar les possibles reclamacions per qualsevòl irregularitat.

   ART.16 – DISTÀNCIES DE LES CURSES

   L’Organitzador local de cada prova serà l’encarregat de facilitar i verificar les distàncies a córrer així com dirimir les possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova.

   ART.17 – DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE

   De conformitat amb el que s’ha establert a l’ART.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La inscripció en el present Circuit suposa el consentiment del titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació. Els participants autoritzen la captura en format videogràfic i fotogràfic de la seua imatge durant les proves, i la posterior difusió i utilització promocional per qualsevol mitjà de reproducció. La cessió es realitza de manera gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els participants podran demanar la retirada d’aquelles que consideren inoportunes. Els titulars podran exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se per escrit a l’Organització.

   ART.18 – ACCEPTACIÓ

   L’Organització es reserva el dret a canviar el Reglament, les dates i els recorreguts de les proves per causes justificades, si ho considera oportú, donant difusió als canvis realitzats i fent-ho públic a través de les webs:
   http://www.circuitsaforvalldigna.com
   http://www.crono4sports.es
   Tots els participants, pel fet d’inscriure’s en el Circuit accepten aquest Reglament.